Xtra Kapital kredittkort

Xtra Kapital er et kredittkort fra GE Money Bank som gir deg 50 000 kr i kreditt på kortet. Søk online via vår søknadsskjema.

Gå til låneskjema

Kriterier for å kunne søke om kredittkort

Minstekrav for å kunne søke om kredittkort er at du må:
  1. Ha fylt 21år
  2. Ha minimum brutto inntekt på kr. 200 000 pr. år
  3. Ha en fast inntekt som står i forhold til dine betalingsforpliktelser
  4. Ikke ha betalingsanmerkninger
  5. Være bosatt i Norge
  6. Være norsk statsborger eller ha vært bosatt i Norge i minst 3 år

Den eneste trygden som godtas som inntekt er uføretrygd, alderspensjon og etterlattepensjon.

NB! Attføring, overgangsstønad, ledighetstrygd, dagpenger etc. er ikke godkjent som inntekt når du søker om kredittkort.

Lånebetingelser for kredittkort

  • Eff. rente 32,60 %, 15 000,- o/12 mnd. totalt 17 420,-
DNB